Tècnics - ques d'Animació

Nom

Telèfon

Fax

E-mail/web
ALONSO, BEGOÑA 932 849 199
607 154 303
  be-alonso@vodafone.es
BLANCO SOLSONA, ELOÍSA 687 907 447   eloisa_blan@yahoo.es
CASAL HENAREJOS, BEGOÑA 654 716 042   bcasalh@ono.com
CILLA MATEU, EUGENIO 686 935 699   icheni007@hotmail.com
DÍEZ RODRÍGUEZ, DANIEL 963 652 400 Fax:
963 652 400
pasozebra@retemail.es
GOZALBO, JOSÉ LUÍS 961 551 159
961 563 671
   
LLOBELL, SENTO 962 664 090
Fax:
962 664 090
sento@sgprint.com
www.sgprint.com/sento
LLORENS SERRANO, MARC 961 384 112    
LLORENS, PABLO 654 681 358
963 409 466
  chicocroqueta@ono.com
MARÍ, JUAN CARLOS 965 788 427 Fax:
966 424 459
jcmari_animation@hotmail.com
MIRA, PABLO 963 709 608 Fax:
963 705 405
estudio@estudiomira.com
MONLEÓN, PANCHO 961 424 140 Fax:
961 424 139
info@trucafilms.com
MONLLOR, FERNANDO 965 284 985
692 174 590
  monstruox2000@yahoo.es
MONTESA, RICARDO 963 957 207   rmontesa@brainstorm.es
NIETO, ENRIQUE 965 929 185 Fax:
965 929 185
artmania15@terra.es
PÉREZ, PASCUAL 964 521 786
651 641 688
Fax:
964 520 824
hsensato@gmail.com
SÁEZ BARBERÁ, DAVID 963 273 036
663 852 319
Fax:
963 264 430

davide@keytoon.com
www.keytoon.com

SANFELIPE, DAVID

914 670 613
661 005 516

  duprez@cocoe.com
www.cocoe.com
SIMON, ANDY

963 821 326
661 005 516

   
SOLER LOBO, CHARLI 654 138 664   chsoler@ono.com
SOLER LOBO, MICKY 963 561 366    
VENTO, AGUSTÍN 964 284 363
  picovento@hotmail.com

pujar   


ADVERTÈNCIA:
Aquestes dades són exclusivament per a la promoció del sectors Audiovisual, Teatral i del Doblatge i estan sotmeses a la legislació de protecció de dades.
Ningú pot utilitzar-les per a publicitat o prospecció comercial.