Locutores
de Ràdio i Publicitat

A/A

Telèfon

Observacions

E-mail/Web
687 514 374

629 606 691
963 235 225

656 670 152

619 419 181
961 321 906

619 248 553

655 890 729
963 743 071

630 590 206
963 340 305

649 028 335

696 969 759

CLARAMUNT, MERCÉ
961 420 373
650 477 737

670 351 945

657 664 851
962 672 114

686 520 379
963 806 857

666 643 256
961 850 544

686 881 350

666 310 774

689 906 237


MIRALLES, PAULA
667 224 584
961 311 130

MOLTÓ, LOLA
962 743 626
639 008 220

656 231 309

617 310 903
961 324 911

667 739 961

627 545 252
657 803 946
960 915 606

696 721 574
963 409 806

ROMERO MANRIQUE, XUS
963 749 610
639 838 588

625 891 896
963 629 303

606 626 249

617 233 979

639 391 995

656 479 848

657 269 765


630 201 694
963 221 404


618 446 773

606 131 888

VIOLETA, LAURA
963 935 443
653_278_131


pujar    


ADVERTÈNCIA:
Aquestes dades són exclusivament per a la promoció del sectors Audiovisual, Teatral i del Doblatge i estan sotmeses a la legislació de protecció de dades. Ningú pot utilitzar-les per a publicitat o prospecció comercial.