Maquillatge - Perruqueria

Nom

Telèfon

E-mail

Observacions
BARBERÀ, GLÒRIA 963 663 145
661 720 887
Auxliar de Maquillatge Perruqueria
BELDA, QUICA 963 418 647
617 023 973

quicabelda@hotmail.com Assessora d'Imatge Maquillatge
BETI NAVARRO, VICENTA 639 648 267 vicenbeti@hotmail.com
vicenbeti@ono.com
http://webs.ono.com/vicenbeti
Maquillatge Perruqueria
BUENO SAIZ, LOLES 679 647 213 Maquillatge Perruqueria
CABALLERO, ANA 962 550 354
606 117 475
anitamaquillaje@hotmail.com Maquillatge Cine i Tv
Caracterització i Efectes Especials
CARBONELL, JOSAN 607 919 801
962 402 541
963 281 155
sanjoct@hotmail.com Maquillatge Perruqueria
CORREA LÁZARO, LARA 963 306 262
664 179 639
laravalencia@hotmail.com Ajudant de vestuari,
auxiliar de maquillatge
DE LA FUENTE, MARÍA 963 404 118
616 266 381
Maquillatge
Esteticista
Estilista

DNI 965 209 389 alicante@DNI-MAKEUP.com
www.DNI-MAKEUP.com
Maquillatge i assessoria d'imatge
FUENTES, INMA 609 637 545
963 264 092
fuentesinma@yahoo.es Maquillatge
Perruqueria
Caracterització

GARCÍA, ANA 966 675 216
649 322 715
Maquillatge Perruqueria
GIMÉNEZ CERRATO, SUSANA 667 419 559
susanagcerrato@hotmail.com Perruqueria
GIMÉNEZ PÉREZ, KUKI 639 614 762 kukigimenez@gmail.com Maquillatge Perruqueria
GUILLEM, ESTHER 963 325 669
607 774 878
Maquillatge
GUILLEM, PILUCA 619 110 600 Maquillatge
LÓPEZ ÁLVAREZ, ROSA Mª 607 834 682
637 853 211
conino@eresmas.com Maquillatge Esteticista
LOZANO AUSINA, ANNA 961 750 521
607 367 593
lalozana22@gmail.com Maquillatge
Caracterització i Efectes Especials
Postisseria
Professora Maquillatge

MARGAIX JUANES, Mª JOSÉ 961 859 945
690 340 570
Maquillatge
MayMA - PERRUQUERIA I ESTÈTICA 963 404 118 Maquillatge
Perruqueria
Estètica
Estilisme
PASTOR BENSACH, VERONICA 963 910 932
656 268 272
Maquillatge Perruqueria
SANCHÉZ, AMPARO 962 677 700
646 987 308
a.sgraciapeluca@gmail.com Maquillatge Perruqueria
SANZ SALA, PATRICIA 630 844 721
Maquillatge Perruqueria
TORREÑO, Mª JOSÉ 963 923 864
659 062 384
Maquillatge Perruqueria
Caracterització
Professora Maquillatge i Estètica
Micropigmentació

VILLETA, NOELIA 687 573 006
963 664 747

noeliavilleta@hotmail.es Maquillatge


pujar    


ADVERTÈNCIA:
Aquestes dades són exclusivament per a la promoció del sectors Audiovisual, Teatral i del Doblatge i estan sotmeses a la legislació de protecció de dades.
Ningú pot utilitzar-les per a publicitat o prospecció comercial.