Mitjans de comunicació - Cartelleres i Revistes

Mitjá

Adreça

Codi

Població

Telèfon

Fax

E-mail/Web
ART TEATRAL Ap. Correus, 1080 46080 València 963 847 246 Fax:
963 847 246
artteatral@terra.es
www.artteatral.com
CARTELERA LEVANTE Pol. Ind. Vara de Quart C/Els Traginers, 7 46014 València 963 992 200
963 992 305
Fax:
963 992 287
levante.cartelera@epi.es
www.levante-emv.es
CARTELERA TURIA Miracle, 7-2ª 46003 València 963 922 580
963 912 601
Fax:
963 915 416
carteleraturia@infonegocio.com
actosturia@infonegocio.com
www.carteleraturia.com
EL TEMPS C/Sant Ferran, 12 46001 València 963 535 100 Fax:
963 534 569
eltemps@eltemps.net
www.eltemps.net
ENFOQUE Jorge Juan, 3-1 46004 València 963 942 185
656 674 730
Fax:
963 942 185
enfoque@eavf.com
EQ'ILIQUÀ Pl. Ajuntament, 5-21ª 46005 València 963 528 198 Fax:
963 533 736
equiliqua@ctv.es
www.aapv.net
L'ILLA Ap. Correus, 147 46600 Alzira 962 402 254 illa@bromera.com
comercial@bromera.com
www.bromera.com
QUE Y DONDE C/Planas, 15 46006 València 963 818 705
963 818 706
Fax:
963 818 704
queydonde@hotmail.com
queydonde@ono.com
SAÓ Àngel de l'Alcàsser, 14-3r.-2ª 46018 València 963 705 841 Fax:
963 705 755
sao@arrakis.es
VULTURE C/Convent de Santa Clara, 10-1ª 46002 València 963 251 200 Fax:
963 251 300
redaccion@vulture.es
www.vulture.es

pujar    


ADVERTÈNCIA:
Aquestes dades són exclusivament per a la promoció del sectors Audiovisual, Teatral i del Doblatge i estan sotmeses a la legislació de protecció de dades.
Ningú pot utilitzar-les per a publicitat o prospecció comercial.