Traductors-es / Adaptadors-es


A/A

Telèfon

E-mail/Web

Idiomes

Observacions
AGOST CANÓS, ROSA 964 729 308
964 321 901
679 742 087
agost@trad.uji.es
www.uji.es
Valencià, Català,
Anglés
Francés
Traductora
Adaptadora
ALMELA, GUSTAU 666 689 321 gac@ctv.es    
AROCAS PÉREZ, JOSÉ 963 519 037
963 235 871
josearocas@ono.com Anglés
Alemany
Francés
Italià
Traductor
Adaptador
BAÑÓN JUAN, ANTONI 965 975 652
669 863 061
  Català
Castellà
Traductor
BELLOCH, MARIO 963 923 227 mbelloch@ono.com Anglés
Francés
Traductor
Adaptador
BERNARDO FILHO, JOÃO


963 162 728
678 025 745Portugués Traductor
BOLUDA, REYES 646 735 506 rboluda@la-mediterrania.es
reyes1_98@yahoo.es
   
CAETANO GALLEGO, ANA Mª 963 271 383
659 072 010

anacaetanogs@yahoo.es Portugués Traductors
CASTILLO LLORENS, VICENT 963 636 230
686 830 747
vicall@arrakis.es Anglés
Valencià
Castellà
Traductor
Adaptador
CASTILLO VENTURA, CARMEN 963 891 332 c_castillo@inicia.es Anglés
Italià
Castellà
Valencià
Traductora
Adaptadora
CHAUME, FREDERIC 963 555 283 uji00096@uji.infomail.es Anglés
Francés
Alemany
Traductor
Adaptador
Subtítols
COMUNIQUÉ 963 916 116 info@comuniquetraducciones.com   Interpretació
Simultànea
Traducció
Tècnics / Traducció i Transcripció vídeo i audio
CRESPO, LLUÍS 600 218 231 trad@lcrespo.com
www.lcrespo.com
Anglés
Francés
Traductor
Adaptador
CUBEDO, MANEL 961 558 522
617 086 630
manel.cubedo@calaix.es   Adaptador
ESTÉVEZ MARCH, CARME 670 989 381 tesentit@gmail.com   Traductora
EZPELETA PIORNO, PILAR

964 728 000
627 945 107

ezpeleta@trad.uji.es

Anglés
Català
Castellà
Traductora
Adaptadora
FENOLLOSA I TEN, FRANCESC 607 330 964
    Ajustador
FORÉS, ANTONI M. 961 753 681
635 494 883
afores@idm.upv.es Anglés
Alemany
Traductor
Adaptador
FULLANA, MARIA. 963 275 681 maria.fullana@yahoo.es   Traductor
Adaptador
GRAMATGE GARCIA, JOSEP 964 280 301
658 184 300
jgramatge@mixmail.com Anglés
Francés
Traductor
Adaptador
IBÁÑEZ, ADELA

963 292 986
656 481 127

adela_ia@yahoo.es Anglés
Italià
Traductora
LLEDÓ OLIVER, OLGA

965 788 342
637 140 865

olgalledo@yahoo.co.uk Anglés
Alemany
Traductora
LÓPEZ, LOLA 962 670 272
647 457 186
lolalopezruiz@hotmail.com Castellà
Anglés
Traductora
MARTÍNEZ, CONSOL 963 332 139 consolmb@inicia.es Valencià Traductora
Adaptadora
MOLTÓ LLORCA, SOFIA 654 411 617
sofiamolto@hotmail.com Valenicà
Castellà
Anglés
Francés
Traductora
Adaptadora
MONTESINOS, NÚRIA 963 634 997
666 710 473
nuriamg@yahoo.com Valencià
Castellà
Anglés
Francés
Traductora Ajustadora
NOGUÉS I QUIXAL, JOSEP 961 751 214
963 863 640
xato@gva.es

Català
Anglés
Francés

Assessor
Lingüístic
Adaptador
ORTELLS MULET, MARTA 963 890 584
660 425 145

marta@martaortells.com

marta.ortells@gmail.com

Català
Castellà
Anglés
Francés
Alemany
Traductora
Adaptadora
PASCUAL, ENCARNA 966 500 350
649 386 368
arpellanova@eresmas.com Valencià Assessora
Lingüística
Traductora
PAU, TONI 963 320 815
686 095 401
tonipau@ono.es Valencià
Castellà
Anglés
Francés
Traductor
Adaptador
PLATA VINUESA, TOMI 963 227 913
629 712 419
tplata@ono.com Anglés
Francés
Italià
Traductora
Adaptadora
PONS-SALES 962 440 133
610 960 133
tonisal10@hotmail.com Català
Castellà
Anglés
Francés
Traductor
Adaptador
Corrector
REVERT, PEP 963 250 519
656 422 389
xiquetameua@ono.com
xiquetameua@hotmail.com
Català
Castellà
Traductor
Adaptador
RODRÍGO STINUS, MARÍA 963 812 549
630 471 817
mariarod@teleline.es Anglés
Francés
Traductora
Adaptadora
ROSELLÓ IVARS, JOSEP 658 251 370 rosello@hotmail.com
al078678@alumail.uji.es
Valencià
Castellà
Anglés
Alemany
Traductor - Adaptador
Subtítols
Assessor Lingüístic
SELLÉS, FRANCESC 963 915 131 otello@arrakis.es    
STEPNEY, SIMON 963 923 349 info@traducimos.com
www.traducimos.com
Anglés
Francés
Italià
Alemany
Portugués
Traducció
TOLÓS CUARTIELLA, ESTHER 636 323 109 estertolos@yahoo.es Valencià
Castellà
Anglés
Alemany
Traductora
Adaptadora
TORRALBA MIRALLES, GLÒRIA 636 580 497 gloritm@yahoo.es Valencià
Castellà
Anglés
Francés
Alemany
Traductora
Adaptadora
USELETI, LAURA 963 804 376
629 615 390
  Valencià
Castellà
Anglés
Francés
Traductora
Adaptadora
VIGUER, LISA 961 400 662 lviguer@rtvv.es    

XIRIVELLA SELMA, FRAN

961 772 806 franxiri@wordonline.es    

ADVERTÈNCIA:
Aquestes dades són exclusivament per a la promoció del sectors Audiovisual, Teatral i del Doblatge i estan sotmeses a la legislació de protecció de dades.Ningú pot utilitzar-les per a publicitat o prospecció comercial.