Traductors-es
 


A/A

Telèfon

Fax

E-mail/Web

Idiomes

Observacions

ALBERT GABALDÓN, RAFAEL

658 523 591

xiquet2000@yahoo.com

Anglés Francés

Traductor Adaptador

ANYÓ, FRANCESC

654 193 381
963 485 417

Traductor Adaptador

AROCAS PÉREZ, JOSÉ

963 235 871

josearocas@ono.com

Anglés Alemany Francés Italià

Traductor Adaptador

BELLOCH, MARIO

963 923 227

mbello@ono.com
mbelloch@terra.es

Anglés Francés

Traductor  Adaptador

BERNARDO FILHO, JOÃO

963 162 728
678 025 745

Fax:
963 332 900

joao@ono.com
portugues@lingualusa.com

Portugués

Traductor

CAETANO GALLEGO, ANA Mª

963 271 383-
659 072 010

anacaetano65@yahoo.es

Portugués

Traductor

CASTILLO LLORENS, VICENT

963 636 230
686 830 747

vicall@arrakis.es

Valencià Castellà Anglés

Traductor Adaptador

COMMUNIQUÉ

963 916 116

Fax:
963 912 367

info@communiquetraduciones.com

Interpretació Simultànea Traduccions Tècnics/Traducció i Transcripció vídeo i audio

CUBEDO, MANEL

961 558 522
617 086 630

manel.cubedo@calaix.es

Adaptador

EZPELETA PIORNO, PILAR

964 728 000 ext. 9763

ezpeleta@trad.uji.es

Català Castellà Anglés

Traductora-Adaptadora

FORÉS, ANTONI

961 753 681
635 494 883

afores@idm.upv.es

Anglés  Alemany

Traductor  Adaptador

IBÁÑEZ, ADELA

963 292 986
656 481 127

adela_ia@yahoo.es

Anglés Italià

Traductora

LEAL, JULI

963 864 266
963 903 875

julio.leal@uv.es

Anglés Francés Italià

Traductor
Adaptador

LLEDÓ OLIVER, OLGA

965 788 342
637 140 865

olgalledo@yahoo.co.uk

Anglés, Alemany

Traductora

LÓPEZ, LOLA

962 670 272
647 567 186

lolalopezruiz@hotmail.com

Valencià Castellà Anglés

Traductora Adaptador

MARCO BORILLO, JOSEP

964 513 141
964 586 660
670 081 454

jmarco@trad.uji.es

Anglés

Traductor Adaptador

MOLINS, MANUEL

963 294 724
669 062 825

Mmolins@ono.com

Anglés Francés Italià

Traductor Adaptador

MOLTÓ LLORCA, SOFIA

654 411 617

sofiamolto@hotmail.com

Valencià Castellà Anglés  Francés

Traductora Adaptadora

MONTALT I RESURRECCIÓ, VICENT

961 450 272

montalt@trad.uji.es

Català Castellà Anglés

Traductor  Adaptador

MONTESINOS, NÚRIA

963 634 997
666 710 473

nuriamg@yahoo.com

Valencià, Castellà, Anglés, Francés

Traductora

NAVARRO I AMORÓS, ANTONI

963 560 708
647 623 236

navarroantoni@gmail.com

Assessorament Linguístic
Professor de Didactica de la Dramatització

ORTELLS MULET, MARTA

963 890 584
655 673 191

Fax:
963 890 584

marta@mo-ts.net

Valencià, Castellà, Anglés, Francés, Alemany

Traductora-Adaptadora

PAU ANTICH, TONI

963 320 815
686 095 401

tonipau@ono.com

Valencià Castellà

Adaptador

REVERT, PEP

963 250 519
656 422 389

xiquetameua@hotmail.com

Català Castellà

Traductor Adaptador

RODRÍGO STINUS, MARÍA

963 812 549 630 471 817

maria.stinus@gmail.com

Anglés Francés

Traductora Adaptadora

SEGUÍ COSME, MARÍA JOSÉ

963 933 332

mariasegui@ono.com

Valencià Castellà Anglés Francés Italià

Traductora Adaptadora

SIRERA TURÓ, JOSEP LLUÍS

963 916 560

josep.sirera@uv.es

Francés Italià

Traductor
Adaptador

SIRERA, RODOLF

961 325 758
615 939 400

Fax:
961 325 758

rodolfsirera@retemail.es

TORRES ALBERICH, PASCUAL

964 839 492
676 092 368

budam2000@yahoo.es

Compositor Bandes Sonores, Publicitat, Teatre

TORTOSA, PACO

963 804 418

Fax:
963 804 418

Adaptador

USELETI, LAURA

963 804 376
629 615 390

laurauseleti@telefonica.net

Valencià Castellà Anglés Francés

Traductora Adaptadora


ADVERTÈNCIA:
Aquestes dades són exclusivament per a la promoció del sectors Audiovisual, Teatral i del Doblatge i estan sotmeses a la legislació de protecció de dades.Ningú pot utilitzar-les per a publicitat o prospecció comercial.