inici      qui_som|equiliqua|guia|cataleg_de_veus|agenda|contacte|associa't
vocabulari_teatral|entrevistes|biblioteca|normativa_laboral|convenis_laborals|cursos|premis|cartellera|enllaços

 
> qui som     > objectius    > serveis    > gràfics   > associa't!                          objectius


 

Es consideren finalitats generals del sindicat:

1) Agrupar, organitzar i representar els actors i actrius del País Valencià per la defensa dels seus interessos.

2) Assessorar i gestionar els seus afiliats, mitjançant les seccions jurídiques necessàries, en totes aquelles qüestions de tipus de treball cooperatiu, social, professional, fiscal, de propietat intel×lectual i sobre la pròpia veu i imatge, o de qualsevol altra qüestió relacionada amb el treball d’artista-intèrpret de l’afiliat.

3) Actuar en totes aquelles qüestions que es plantegen d’ordre laboral com negociar tot tipus de convenis col×lectius, parts i acords que garantesquen als treballadors unes condicions dignes i quan es plantegen qüestions d’ordre laboral, siguen individuals i col×lectives, actuar coordinadament amb les altres centrals sindicals representatives.

4) Intervenir en tot allò que afecte, en qualsevol moment, directament o indirecta, a la professió.

5) Promoure la participació de la professió, mitjançant el sindicat, en els organismes oficials vinculats directament o indirecta, a la professió. I el control dels diners públics que s’hi dediquen.

6) Instar els esmentats organismes a promoure fomentar les accions i activitats derivades de la nostra professió, enteses aquestes com un bé públic de cultura al servei del poble.

7) Estimular qualsevol iniciativa professional dels afiliats.

8) Col·laborar en totes aquelles accions que, sent d’interés públic, puguen afectar a la professió.

9) Vetllar pel major prestigi de la professió, per la defensa de la seua imatge pública i pel dret al respecte i la dignitat professional als mitjans de comunicació.

10) Promoure i impulsar totes les activitats que col×laboren a elevar el nivell cultural i artístic dels afiliats en particular i de la professió en general.

11) Informar els afiliats periòdicament de la marxa del sindicat, de les decisions de la Junta Directiva, ofertes de treball, formació, i quanta informació siga interessant per als afiliats.

12) Promoure diversos models de contractes individuals que garantesquen els drets laborals dels actors als diferents mitjans professionals i visar els contractes dels seus afiliats per tal de garantir els drets de cotització als organismes corresponents.
           
13) Com que el valencià és un valor social de primer ordre, cal desenvolupar-lo a tots els nivells del nostre sindicat i al món professional del Teatre, l’Audiovisual i el Doblatge, i per això es vetllarà perquè per part de les administracions i d’altres entitats públiques i privades, s’aporten els mitjans necessaris per afavorir aquelles iniciatives que tendesquen a la promoció i a la millora de l’ús de la llengua.

14) Solidaritzar-se i donar suport a qualsevol moviment progressista en favor de les llibertats democràtiques, els drets humans i el medi ambient.

15) Propiciar i promoure unions i federacions amb altres sindicats d’actors, que actuen en altres àmbits territorials (estatals i internacionals) i la unió a l’àmbit local i estatal dels sindicats del món de l’espectacle.