TAULES SALARIALS DEL CONVENI AUDIOVISUAL ESTATAL
ANY 2017
         

CINEMA

 
Categoria 
Per sessió  
Per setmana
Per mes
 
Protagonista
   744,50 € 3.364,50 € 8.965,74 €
 
Secundari 
   542,17 € 2.411,22 € 6.728,97 €
 
Repartiment 
   406,62 € 1.682,23 € 4.766,33 €
 
Petites parts
   162,65 €    672,60 € 1.906,53 €
  (+ 5% de Drets de Propietat Intel·lectual )

TELEVISIÓ I PUBLICITAT

 
Categoria 
Per sessió  
Per setmana
Per mes
 
Protagonista
   681,73 € 3.039,90 € 8.106,16 €
 
Secundari 
   486,96 € 2.165,51 € 6.043,27 €
 
Repartiment 
   389,55 € 1.611,51 € 4.566,14 €
 
Petites parts
   155,79 €    644,62 € 1.826,45 €
 

(+ 5% de Drets de Propietat Intel·lectual )

OBRES DE BAIX PRESUPOST

 
Categoria 
Per sessió  
Per setmana
Per mes
 
Protagonista
   552,23 € 2.495,57 € 6.654,87 €
 
Secundari 
   451,83 € 2.009,34 € 5.607,46 €
 
Repartiment 
   351,42 € 1.452,15 € 4.119,09 €
 
Petites parts
   140,57 €    580,85 € 1.647,63 €
 

(+ 5% de Drets de Propietat Intel·lectual )

ASSAJOS

 
Categoria 
Per sessió  
                                         
 
Protagonista
    50      €
 
Secundari 
    50      €
 
Repartiment 
    40      €
 
Petites parts
    40      €

DIETES

 
Per cada àpat
    40,16      €
 
Complement de pernocta
    20,07      €
 
Quilometratge:
mínim exent IRPF (actualment)
      0,19      €/km
  Hotel amb desdejuni, per compte sempre de la productora