TAULES SALARIALS DEL CONVENI AUDIOVISUAL ESTATAL
ANY 2019
         

CINEMA

 
Paper
Per sessió  
Per setmana
Per mes
 
Protagonista
   789,84 € 3.569,40 € 9.511,75 €
 
Secundari 
   575,18 € 2.558,07 € 7.138,76 €
 
Repartiment 
   431,38 € 1.784,68 € 5.056,60 €
 
Petites parts
   172,55 €    713,88 € 2.022,64 €
  (+ 5% de Drets de Propietat Intel·lectual )

TELEVISIÓ I PUBLICITAT

 
Paper
Per sessió  
Per setmana
Per mes
 
Protagonista
   723,25 € 3.225,03 € 8.599,83 €
 
Secundari 
   516,62 € 2.297,39 € 6.411,30 €
 
Repartiment 
   413,27 € 1.709,71 € 4.844,21 €
 
Petites parts
   165,28 €    683,88 € 1.937,69 €
 

(+ 5% de Drets de Propietat Intel·lectual )

OBRES DE BAIX PRESUPOST
- Produccions amb un cost de fins 750.000 €.

 
Paper 
Per sessió  
Per setmana
Per mes
 
Protagonista
   585,87 € 2.647,55 € 7.060,15 €
 
Secundari 
   479,35 € 2.131,71 € 5.948,95 €
 
Repartiment 
   372,83 € 1.540,58 € 4.369,95 €
 
Petites parts
   149,13 €    616,22 € 1.747,97 €
 

(+ 5% de Drets de Propietat Intel·lectual )

ASSAJOS

 
Categoria 
Per sessió  
                                         
 
Protagonista
    53,05 €
 
Secundari 
    53,05 €
 
Repartiment 
    42,44 €
 
Petites parts
    42,44 €

DIETES

 
Per cada àpat
    42,61 €
 
Complement de pernocta
    21,30 €
 
Quilometratge:
mínim exent IRPF (actualment)
      0,19 €/km
  Hotel amb desdejuni, per compte sempre de la productora