CONVENI COL·LECTIU DE PROFESSIONALS DEL DOBLATGE
TARIFES


DOBLATGE I PUJADA DE L’IPC

D’acord amb el Nou Conveni de Doblatge signat per AVEDIS i l’AAPV:

"En el cas de doblatge de capítols d’una mateixa sèrie i sempre dins de la mateixa sessió, les CG s’abonaran conforme a la següent escala:

Primer capítol: 100% de la CG
Segon capítol: 85% de la CG
Tercer capítol i següents: 70% de la CG

En el doblatge de documentals dins d’una mateixa sessió se’ls aplicarà la mateixa escala, és a dir:

Primer documental: 100% de la CG
Segon documental: 85% de la CG
Tercer documental i següents: 70% de la CG

En el cas de capítols de diferents sèries dins de la mateixa sessió, es pagarà en tots aquests sempre el 100% de la CG."


Aquestes són les tarifes:


- Convocatòria General 30,94 euros

- Take 3,19 euros

- Roll de Direcció 47,22 euros

- Bloc d’ambients 39,22 euros


Sèries i Documentals:

1ªCG 30,94 euros

2ªCG 26,30 euros

3ªCG 21,66 euros