CONVENI COL·LECTIU DE PROFESSIONALS DEL DOBLATGE
TARIFES


DOBLATGE I PUJADA DE L’IPC

D’acord amb el Nou Conveni de Doblatge signat per AVEDIS i l’AAPV el passat mes de juny :

"A partir de l’1 de gener de 2003 s’aplicarà un increment en totes les tarifes igual a l’IPC final de 2002 (4%), excepte en el cas de la CG que ho farà en mig punt percentual més (4’5%)".

"I a partir de l’1 de gener de 2003, en el cas de doblatge de capítols d’una mateixa sèrie i sempre dins de la mateixa sessió, les CG s’abonaran conforme a la següent escala:

Primer capítol: 100% de la CG
Segon capítol: 85% de la CG
Tercer capítol i següents: 70% de la CG

En el doblatge de documentals dins d’una mateixa sessió se’ls aplicarà la mateixa escala, és a dir:

Primer documental: 100% de la CG
Segon documental: 85% de la CG
Tercer documental i següents: 70% de la CG

En el cas de capítols de diferents sèries dins de la mateixa sessió, es pagarà en tots aquests sempre el 100% de la CG."


Aquestes són les tarifes a partir de l’1 de gener de 2003:


- Convocatòria General 30,94 euros

- Take 3,19 euros

- Roll de Direcció 47,22 euros

- Bloc d’ambients 39,22 euros


Sèries i Documentals:

1ªCG 30,94 euros

2ªCG 26,30 euros

3ªCG 21,66 euros