Advertència: Aquest Conveni és merament orientatiu i recomanat per líAAPV, ja que fins el moment no síha signat cap acord sobre les condicions laborals entre AAPV i AVETID

 

RETRIBUCIONS RECOMANADES EN TEATRE

 

 

ASSAJOS  (Per a totes les categories)                                                    

Dia                   85 euros

Setmana          400 euros

Mes                 1600 euros

 

ACTUACIONS (BOLOS) PER DIA:

220 euros - Protagonista
200 euros – Primer Paper
180 euros –Secundari
150 euros - Repartiment
120 euros – Breu Intervenció

ACTUACIONS (BOLOS AGRUPATS + TEMPORADA + GIRA) PER SETMANA:

750 euros - Protagonista
700 euros- Primer Paper
600 euros – Secundari
500 euros – Repartiment
450 euros – Breu Intervenció

- En contractes de gira, bolos agrupats o un temps determinat (1, 2 o 3 setmanes) fins a 4 actuacions per setmana.
- En contractes de temporada, fins a 5 actuacions per setmana.

En els contractes per setmana, les actuacions a partir de la 4ª en gira, bolos agrupats o un temps determinat (1, 2 o 3 setmanes), es pagaran al 60% del preu de bolo, i les actuacions a partir de la 5ª en temporada, es pagaran al 50% del preu de bolo.

Els contractes per setmana han de fer-se per setmanes senceres (1, 2 o 3 setmanes),  no es podrà prorratejar per dies. 

Mes  

3000 euros - Protagonista
2800 euros - Primer Paper
2400 euros - Secundari
2000 euros – Repartiment
1800 euros – Breu Intervenció

  1. En contractes de gira, bolos agrupats o un temps determinat, fins a 16 actuacions per mes.
  2. En contractes de temporada, fins a 20 actuacions per mes.

En els contractes per mes, les actuacions a partir de la 16ª en gira, es pagaran al 60% del preu de bolo, i les actuacions a partir de la 20ª en temporada, es pagaran al 50% del preu de bolo.
 
DIETES:
- Dieta: 50 euros (dinar i sopar)
- Dieta desdejuni: 10 euros
- Dieta completa (dinar, sopar i hotel): 120 euros
- Dieta estranger: 100 euros

Quilometratge:  0,25 euros/km

Hores extres: seran retribuïdes a raó de 50 €/hora.

Esdeveniments especials: Sou + 100%