LEGISLACIÓ


REF
TÍTOL
AUTOR
EDITAT PER
ANY
OBSERVACIONS
LG014 5é CONVENI RTVV-TVV-RAV COMITÉ EMPRESA RTVV CCOO 1998  
LG004 C.O., E.A. I REGL. CORTS   G.V. 1994  
LG016 CONVENI ESTATAL PER A EMPRESES DE PUBLICITAT 98-00   CCOO 1998  
LG015 CURS DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS   MUTUA CYCLOPS 1998  
LG017 DECLARACIÓ DE DRETS DE LA INFÀNCIA   MANOS UNIDAS 1999  
LG019 EL TRABAJO DE LOS ARTISTAS REMEDIOS ROQUETA BUJ TIRANT LO BLANC 1995  
LG022 EN TORNO A LA REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL VVAA AISGE 2014  
LG007 ESTATUS AISGE   AISGE 1996  
LG002 ESTATUT DELS TREBALLADORS   TECNOS 1989  
LG011 ESTATUTOS ANDA ANDA 1997  
LG013 GUIA LABORAL 98 CEF CINCO DIAS 1998  
LG021 JORNADAS PROP. INTELECTUAL   AISGE 1995  
LG003 LEGISLACIÓN SOCIAL BÁSICA   CIVITAS 1989  
LG005 LEGISLACIÓN SOCIAL BÁSICA   CIVITAS 1996  
LG001 LLEI DE CREACIÓ DE RTVV   G.V. 1984  
LG018 MANUAL DE COTIZACIÓN DE LA SS   TGSS 2000  
LG012 MANUAL DE RENTA Y PATRIMONIO 97 ERNST & YOUNG CINCO DIAS 1998  
LG020 NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA AL PAÍS VALENCIÀ 1998   CC.OO. 2001  
LG006 REGLAMENT DE RÈGIM INTERN AISGE   AISGE 1996  
LG008 REGLAMENTO DE JUBILACIÓN ANDA ANDA 1986  
LG009 REGLAMENTO DE SRIA. DE ESTAD. Y ORGANIZ. ANDA ANDA 1995  
LG010 REGLAMENTO PARA DELEGADOS DEL ANDA ANDA ANDA 1994